Coaches erbjuder individuella coachsamtal för att maximera din egen utveckling. Under ett samtal ligger fokus helt och hållet på dig och dina önskade resultat. Som en PT-session på gymmet men detta blir ett träningspass för hjärnan istället för musklerna.

Metod

Coaches använder en coachstruktur som bygger på ”GROW”-modellen.
Grow-modellen står för Goal-Reality-Options-Will/Way forward och är en av de mest vedertagna och använda coach-modellerna. grow-model

Rätt satta mål är en förutsättning för en framgångsrik coachprocess. Modellen går att applicera på både kortsiktiga och långsiktiga mål oavsett område. När målen är satta fokuserar man på vilka förutsättningar och valmöjligheter som finns att arbeta med för att målen ska kunna uppfyllas, på detta sätt arbetas en handlingsplan fram. När det finns en handlingsplan väljs en väg framåt som ger störst utsikt till framgång efter det förutsättningar och alternativ som finns. Vi vill också säkra att den väg som väljs är den väg som kan tänkas ge rätt engagemang och skapa motivation hos den eller de som ska utföra arbetet.

Vad är coachning?

Coachens uppgift är att hjälp klienten till att finna och leda sig själv. Coachen arbetar med frågeställningar. Frågor som får klienten att reflektera och själv tänka ut svar, önskningar och lösningar för sig själv. Syftet är att sätta igång processer för att frigöra och utveckla människors inneboende potential. Coachens uppgift är inte att tala om för klienten hur klienten ska göra utan coachning bygger på att ge stöd och stimulans på klientens egen resa mot de uppsatta målen. Med hjälp av coachning får du hjälp att sätta ord på vad du vill göra med ditt liv och vad du vill uppnå. Coachning kan bland annat hjälpa dig att:

  • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya upplägg
  • Uppnå önskade resultat och personliga mål/visioner
  • Förbättra dina prestationer, fördjupa ditt lärande och öka din livskvalitet
  • Frigöra dina potential och använd dina styrkor till fullo
  • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt


När är coachning ett alternativ?

När du vill utgå från din förmåga att skapa mening i din personliga värld och om du vill vara framgångsrik i din egen förändringsprocess, då kan ett coachande samtal ge nya perspektiv och möjligheter.
När man söker personlig utveckling och kanske ställer frågor liknande:

  • Vill jag det här?
  • Är det här rätt för mig att göra?
  • Vart är jag på väg och vill jag dit?
  • Jag vill uppnå det här men hur tar jag mig dit?
  • När du vill påverka ditt eget liv till det bättre.

När man känner en vilja inför förändring och utveckling, då är coachning rätt metod.
En förutsättning för att coachning ska vara lyckad är att du känner en vilja inför att förändra något, en lust och en önskan till att utvecklas.

Hur går coachning till?

Klienten väljer vad samtalet ska handla om eftersom det är klienten som är experten på sin angelägenhet och det är alltid din frågeställning som är i fokus. questions-1328347_960_720Coachens expertis ligger i att skapa kraftfulla frågor som gör att klienten finner sina egna svar. Coachen stöder klienten i dennes utvecklingsprocess och bidrar med verktyg för att på så sätt hjälpa klienten framåt. En missuppfattning är ibland att klienten förväntar sig att coachen ska lösa frågeställningen åt klienten men så är alltså inte fallet. Coachen ger inte råd eller lösningar utan coachar klienten till en medvetenhet så att klienter ger sig själv de råd och lösningar som behöves för att skapa förändring. Coachen finns där för att leda processen men det är klienten som kör bilen så att säga. Du sätter dig i framsätet på din bil. Du styr, växlar, bromsar, parkerar, gasar, accelererar osv. Du har kontrollen och du tar besluten. Coachen sitter bredvid som en samtalspartner och hjälper dig att synliggöra de vägar som finns i ditt liv. Hur hinder efter vägen kan bemötas men vilken väg du väljer att köra på är helt och hållet upp till dig. Du äger dina val och ditt liv, du äger kontrollen över dig själv.

Vad coachning INTE är:

Till skillnad från terapeutisk behandlingsfilosofi arbetar en coach inte med att diagnostisera psykologiska tillstånd.

close-1013750_640

Ett coachande samtal kan vara terapeutiskt det vill säga läkande men coachens uppgift är inte att behandla eller ställa diagnos utan att hjälpa till att frigöra inneboende potential. Detta görs via att aktivt lyssna och att hjälpa klienten med verktyg för att på så sätt finna sin egen väg framåt.

 


Att gå till en coach är ett utmärkt val om du vill arbeta med dig själv och uppnå personlig utveckling. Coachen utgår från det friska och arbetar från nuläget och mot dina framtida mål.

Nyfiken på coachning?

Välkommen att kontakta Coaches!

 

Du måste vara inloggad för att kommentera